Tjeckisk Slovakisk & Internationell Champion
Dor  z Komárí Hurky
f. 2000-09-04
(HD B)


Dor z Komari Hurky

Stamtavla

 

 Far

 Ch
Nard z Pompejské Kolonády

Trapp Demeter

Matai Cseles

Trapp Nimfa

Luci z Cejkovské tvrze

Martparti Frakk

Manon z Pompejské Kolonády

Mor 

 Ch
Brela od Propasti

DKK 0/0 (HD A)

Pitypang Center

Pitypang Tallér

 
Sártói Fanti

Bora z Tismenic

Vili Epocha

Aida Kosí dolina

Dor är 61 cm hög. Han har ingen vit bröstfläck (gäller för övrigt hela kullen). Ägaren jagar själv med honom och är mycket nöjd.

Utställning:

BIR x 4
CACIB x 4
Reserv CACIB x 1
CAC x 9
CAJC x 2
BIG-5 x 1

 I Tjeckien krävs 4 olika prov för att godkännas för avel (fri översättning från tjeckiska till engelska och till sist till svenska):

  •   Anlagstest (Zkousky Vloh)

Max poäng 208 (Dor fick 205 poäng och 1:a pris)

Följande moment provas: vilja att arbeta, sök,  stånd, näsa (förmåga att finna och precisera fågel), respektera fågel+hårvilt+skjutet vilt (ej förfölja eller knallapportera), spårintresse, linförighet, följsamhet/lydighet

  • Fältprov (Podzimni Zkousky)

Max poäng 272 (Dor fick 262 poäng och 1:a pris)

Följande moment provas: sök, stånd, näsa (förmåga att finna och precisera fågel), respektera fågel+hårvilt+skjutet vilt (ej förfölja eller knallapportera), kastapport (både fågel och hårvilt), släpspår med både fågel och hårvilt plus ytterligare apportering med både fågel och hårvilt, apportering av fågel på djupt vatten, linförighet, följsamhet/lydighet

  • Vattenarbete (Speciální Vodní Práce)

Max poäng 80 (Dor fick 69 poäng och 1:a pris)

Följande moment provas: vilja att arbeta i vatten, apportering av fågel på djupt vatten, förföljande av and i vass samt apportering av skjuten and, lydighet

  • Fullbruksprov” (Vsestranne Zkousky)

Max poäng 500 (Dor fick 441 poäng, vilket skulle ha räckt till ett 1:a pris, men då han inte lyckades hämta räven blev det ett 2:a pris)

Provet indelas i fyra delar: skogsarbete, vattenarbete, fältarbete och apportering. Vatten- och fältarbetet överensstämmer i princip med de ovan beskrivna proven. Apporteringen avser apport av fågel, hårvilt och räv.  I skogsarbetet bedöms följande moment: blodspår (ej äldre än 12 timmmar),  vanligt sök och apportsök på räv, apportering över hinder av räv, släpspår med både hårvilt och räv, smygjakt, sök ”under bössan” ( inom 30 m), linförighet och lydighet

Min målsättning med Asztras andra parning har varit att hitta en hanhund som balanserar hennes exteriör, har stor portion jakt (med jaktprovsmeriter), HD A/B och är frisk i övrigt mm och har en obesläktad stamtavla (eller så gott som obesläktad i vart fall) jämfört med det vi har här. Valet föll till slut på Dor, en tjeckisk hane. Svårigheter med att få kännedom om hanhundens kullsyskon och bakgrund finns alltid vid användandet av utländskt avelsmaterial, så även här. Jag vet emellertid att ett kullsyskon till honom har HD. Oavsett var man letar efter en hanhund så är det (tyvärr) svårt att hitta hundar utan HD i  närliggande släkt (även i Sverige). Asztra har dock en bra bakgrund  avseende HD, så sammantaget kompletterar de förhoppningsvis varandra.