Ahary z Rákosovehu brehu CLP/MOK/1965
f. 2005-02-15
(HD A)


Ahary (2007)

Stamtavla

Far

CLPMOK1281/02
CZCH
Cir Z Vlci Hraze

(DKK 2/2=C)

 

CLPMOK854/99
Iras Bohemia Sibenik
Trapp Demeter
Aina z Stredy
CLPMOK843/99
Cina Z Hluckych Poli
Faraon z Piehyku
Diana z Tismenic

Mor

 

CLPMOK1567/05
Annie Z Medoveho Lesa
(DKK 1/1=B)

CLPMOK800/99
Brok Od Mochovske Vymoly
Pitypang Center
Jaly z Cejkóvske tvrze
CLPMOK1015/03
Deli Od Zazdenky

Nard z Pomejské kolonády

Réka Oroska

                       

Aharys hemsida: Ahary z Rákosovehu brehu

Ahary är 61 cm och godkänd till avel i Tjeckien. Han är ägarnas första hund och de har ändå lyckats få Ahary godkänd till avel redan vid 2, 5 års ålder. Ahary har gjort följande prov för att bli godkänd till avel, utöver 1:a pris på utställning samt motsvarande vårt CERT (i fri översättning från tjeckiska till engelska och vidare till svenska):

Anlagstest (Zkousky Vloh)
Max poäng 208, där Ahary fick 185 poäng och 1:a pris. Följande moment provas: vilja att arbeta, sök,  stånd, näsa (förmåga att finna och precisera fågel), respektera fågel+hårvilt+skjutet vilt (ej förfölja eller knallapportera), spårintresse, linförighet, följsamhet/lydighet.

Fältprov (Podzimni Zkousky)
Max poäng 300, där Ahary fick 261 poäng och 1:a pris. Följande moment provas: sök, stånd, näsa (förmåga att finna och precisera fågel), respektera fågel+hårvilt+skjutet vilt (ej förfölja eller knallapportera), kastapport (både fågel och hårvilt), släpspår med både fågel och hårvilt plus ytterligare apportering med både fågel och hårvilt, apportering av fågel på djupt vatten, linförighet, följsamhet/lydighet.

Vattenarbete (Speciální Vodní Práce)
Max poäng 100, där Ahary 74 poäng och 2:a pris (2008 blev det ett 1:a pris med 95 poäng). Följande moment provas: vilja att arbeta i vatten, apportering av fågel på djupt vatten, förföljande av and i vass samt apportering av skjuten and, lydighet.

Skogsprov (Lesni Zkousky)
Max poäng 248, där han fått 227 poäng och 1:a pris. Följande moment provas: blodspår (2 tim gammalt) 0,5 km, rävapport över hinder, släpspår med räv och kanin 0,25 km, ytterligare apportering och sökarbete på räv, kanin mm. Detta prov krävs om hunden ska få användas till eftersök i praktisk jakt i de olika jaktområdena.

Eftersöksprov (Barváské Zsousky)
Max poäng 120, där han fick 115 poäng och ett 1:a pris. Huvudsakligen blodspår (mer än 12 tim gammalt) 0,5 km. Detta prov krävs också om hunden ska få användas till eftersök i praktisk jakt i de olika jaktområdena.

Min målsättning med parningen har varit att hitta en medelstor hanhund av lite lättare typ med god exteriör, som har mycket jakt i sig, med HD A/B och frisk i övrigt mm. Dessutom har jag letat efter en hanhund med en så obesläktad stamtavla (jämfört med Sverige) jag kunde hitta utifrån ovanstående kriterier. Valet föll till sist på Ahary i Tjeckien. Alla individer i tre generationer i stamtavlan är jaktprovsmeriterade. Svårigheten med att få kännedom om hanhundens kullsyskon och bakgrund finns alltid vid användandet av utländskt avelsmaterial, så även här. Jag vet emellertid att ett kullsyskon redan är godkänd till avel och har HD A. Men jag vet däremot inte mycket om HD-statusen på de andra hundarna i stamtavlan. Oavsett var man letar efter en hanhund så är det svårt att hitta hundar utan HD i närliggande släkt (inkl Sverige). Malva har dock bakåt i sin stamtavla inklusive sina kullsyskon ett gott HD-läge (5 av 7 har röntgats och ingen av dem har haft HD). Jag planerar att själv behålla en valp.

Förra våren (2008) kom krav på höftledsröntgen i Tjeckien och då visade det sig att pappan till Ahary, Cir, hade DKK 2/2 = C på höfterna medan mamman, Annie, var fri (B). Det hade ju givetvis varit bättre om jag vetat om detta i samband med att jag valde hanhund, men å andra sidan är det som sagt svårt att, dels få kännedom om syskon och föräldrar på utländska hundar, dels mycket svårt att hitta stamtavlor med endast fria individer.