Mentalbeskrivning Under konstruktion

Känd mental status

1a Kontakt hälsning:
1b Kontakt samarb:
1c Kontakt hantering:
2a Lek 1 leklust:
2b Lek 1 gripande:
2c Lek 1 grip/dragk:
3a 1 Förföljande:
3a 2 Förföljande:
3b 1 Gripande:
3b 2 Gripande:
4 Aktivitet:
5a Avst.lek intresse:
5b Avst.lek hot/aggr:
5c Avst.lek nyfiken:
5d Avst.lek leklust:
5e Avst.lek samarb:
6a Överr. rädsla:
6b Överr. hot/agg:
6c Överr. nyfikenhet:
6d Överr. kv. rädsla:
6e Överr. kv. intr:
7a Ljud rädsla:
7b Ljud nyfikenhet:
7c Ljud kv. rädsla:
7d Ljud kv.intresse:
8a Spöken hot/agg:
8b Spöken kontroll:
8c Spöken rädsla:
8d Spöken nyfikenhet:
8e Spöken kontakt:
9a Lek 2 leklust:
9b Lek 2 gripande:
10 Skott: