Madarász Név Eris S50171/2006
(“Eris”)
f. 2006-07-17
(HD B)

liten-nev-Eris-sida-valp
Eris ca 7 v

Utställning
Eris är utställd 7 gånger vilket resulterat i 2 x CK och ett R-CACIB.

Mentalbeskrivning
Eris är mentalbeskriven 2008-10-15.

Eris-haller-duva-valp
Eris apporterar duva

 Név betyder “namn” på ungerska och Eris står i den grekiska mytologin ungefär för “kaos”.

liten-Nev-Eris-sida-juni-no
Eris 1 år