O-kullen
f.2008-01-26

 

Ahary & Malva

Stamtavla

Far
Ahary z Rákosovehu brehu
CLPMOK1965/07
(HD A)
CZCh
Cir z Vlci Hraze
CLPMOK1281/02
(DKK 2/2=C)
Iras Bohemia Sibenik
CLPMOK854/99
Cina z Hluckych Poli
CLPMOK843/99
Annie z Medoveho Lesa
CLPMOK1567/05
(DKK 1/1=B)
Brok Od Mockovske Vymoly
CLPMOK800/99
Deli Od Zazdenky
CLPMOK1015/03
Mor

 

J Madarász Malva
SE44957/2001
(HD A)

MultiCh
Vadóca Mikor
SE16443/94
(HD ua)

(jaktprov 2:a EKL )
Csatarkai Almos
MET 1315/88
(fria höfter)
(flerfaldig jaktprovsvinnare i Ungern)
Vadóca Vasiri
SE56392/94
(HD ua)
J Busvizslans Asztra
SE44957/2001
(HD A)
(jaktprov 1:a ÖKL)
FINCH
Stabian Idefix
SF42075/94 (HD A)

(jaktprovsmeriterad i Finland)
J SV-00 NORDV-02
Frida-Elanor
SE38136/98 (HD A)
(jaktprov 2:a ÖKL)

 

Sammanställning O-kullen gjord 2015-05-06:

Höftledsröntgen
Fyra (57 %) av sju är röntgade och alla är fri:
Madarász Oktán (HD B)
Madarász Orca (HD B) (se hennes sida för kommentar)
Madarász Odina (HD A)
Madarász Oleanna (HD B, Norge)

Armbågsdysplasi (ED)
Två (ca 28 %) är röntgade och båda är fria:
Madarasz Oktán (ED ua)
Madarász Orca (ED ua)

Utställning
Fem (71 %) av sju har ställts ut officiellt. Tre med CK/CERT (och två även med BIR), samt en med 2:a pris unghundsklass och en “Very Good” i öppen klass. Två hundar är Svensk Utställningschampion (SE UCH), varav en även Finsk utställningschampion och Internationell utställningschampion (C.I.B).

Jaktprov – eftersöksgrenar UKL
Madarász Orca (vatten – släpspår) 9 -10

Jaktprov – fält UKL
Madarász Orca (fält – vatten – släpspår – apport) 5-9-10-10 = 2:a pris
samt även ett 3:e pris

Jaktprov – eftersöksgrenar ÖKL
Tre (42 %) av sju har klarat eftersöksgrenarna:
Madarász Orca (vatten – släpspår) 10 -10 (även som unghund)
Madarász Oktán 10-10
Madarász Odina 8 – 5

Jaktprov – fält ÖKL
Två (28 %) av sju har gått till pris:
Madarász Orca 2 x 2:a pris, 1 x 1:a pris
Madarász Oktán 1 x 2:a pris, 2 x 1:a pris

Övrigt:
Madarász Orca och Oktán är mentalbeskrivna i SBK (se deras respektive sidor).

Ett JÄTTESTORT TACK till alla valpköpare för allt engagemang, tid och arbete ni lagt ned på era hundar!!

I kullen föddes det två missbildade valpar där buken inte slutit sig och utöver det visade det sig att två valpar hade navelbråck om än små bråck. Det har varit mycket ovanligt med navelbråck och det är i och för sig inte särskilt många nu heller, men under de senare åren har det dock dykt upp enstaka valpar med navelbråck i flera kullar. Det som kan sägas om de här två valparna är att bråcken nu i vuxen ålder är helt borta. En valp i den här kullen fick krampanfall redan vid 11 veckors ålder och diagnosen epilepsi ställdes. Så långt jag vet hittades ingen orsak. Att valpar får epilepsi så tidigt hör till ovanligheterna (så vida det inte rör sig om rena missbildningar). Epilepsi kan ha en ärftlig bakgrund, men arvsgången är oklar. Vanligen brukar anfallen dyka upp när hunden är mellan 1-5 år. Det är svårt att avgöra betydelsen, men Malva fick “kennelhosta” under dräktigheten. Det är känt att olika infektioner kan påverka fosterutvecklingen (t ex ge upphov till missbildningar) och de kan även finnas med som, i vart fall, en av flera orsaker till uppkomsten av epilepsi. I det här fallet medicinerades valpen först och inga anfall sågs efter det. När den var ca 1 år trappades dosen ned och medicineringen upphörde helt när hunden var 17 månader och fortfarande har inga anfall setts. Det beskrivna förloppet är inte heller vanligt, utan istället brukar anfall ändå dyka upp trots medicinering och snarare öka än minska under en längre tidsperiod. Epilepsi finns beskrivet på vizsla (inte minst i USA, dock har vi inga linjer därifrån i Sverige). Det jag kunnat hitta i Sverige efter mycket letande (förfrågningar, enkäter mm) är ett tiotal individer med någon form av krampanfall utspridda under 20-25 års tid. Det kan förstås finnas fall som vi inte känner till, men i Sverige får vi nog säga att det är en ovanlig sjukdom för rasen. Jag har som sagt letat information och kontaktat veterinärer (inkl specialist), genetiker, övriga representanter i SVK:s avelskommitté, avelsråd för andra raser och SKK:s avelskommitté. Det beror till stor del på vilken ras det handlar om och situationen för just den rasen, men vid oklar arvsgång och få fall i en ras kan rekommandationerna sammanfattas i:

  • ingen eller mycket lite släktskap mellan föräldradjuren vid parningar generellt i rasen
  • upprepa inte parningar som gett det
  • använd bara friska djur
  • dyker det upp fler fall efter samma individ tas den ur avel
  • vänta med kullsyskons avelsdebut till 3-4 års ålder.

Sammantaget all information jag funnit och med ledning av de rekommendationer som finns har jag parat Malva med Vadoca Krasse. Här kan du också läsa mer om avel och genetik.

Beträffande HD så ser det ändå bra ut. Pappan till Ahary z Rakosovehu brehu, Cir z Vlci Hraze, har grad C (vilket jag fick reda på då parningen redan var gjord), visade sig ha 10 avkommor efter sig som röntgats (t o m 2009-10-22) och det var 6 av dem som hade A eller B, 3 st hade C (en eller båda höfterna) och en som hade D.

Exteriört har kullen blivit modell större. Jag känner till ytterligare en kull i Tjeckien (föddes 1 månad senare än den här kullen) efter samma pappa och de har också blivit stora, så det verkar som han ger rejäla valpar. Detsamma verkar gälla arbets-/jaktlusten, vilket ju är positivt, om än väl mycket av det goda ibland. Extra roligt är det då det här är första kullen i Sverige där två syskon blivit Svensk Utställningschampion.