Madarász Oktán BIS-2 SVK Råne 2009 (fotograf C Sandström)

Några ord om rasstandarden och utställning
Vizslan tillhör FCI grupp 7 (stående fågelhundar). Hela rasstandarden kan du läsa här . När det gäller standarden måste man komma ihåg att den försöker beskriva ett rasideal mot vilken varje vizsla skall jämföras. För vizslan så är det framför allt viktigt att komma ihåg att det är en hund som ska klara av och orka arbeta långa pass under jakt. Det innebär t ex att en liten och späd individ får det extra tufft i tät terräng medan en stor och kraftig hund får det tungt i längden och kan riskera förslitningar eller en individ som är alltför lite vinklad och har ”raka ben” för en sämre stötdämpning (och följaktligen slits hårdare) när den springer jämfört med en hund som är bättre vinklad.  Det är inte alltid så lätt att med hjälp av standarden förstå hur en rastypisk vizsla ska se ut. Mitt råd är att titta på så många vizslor och se så många olika domare döma som du bara kan – och lär dig hundens anatomi och hur den påverkar dess funktion. Självfallet så är min egen hund vackrast i världen – för mig. Men det måste inte betyda att den överensstämmer med rasidealet, dvs rasstandarden. Dessutom är kvalitetsbedömningen med Excellent, Very Good, Good osv (tidigare 1:a, 2:a och 3:e pris) i första hand en bedömning av uppfödarens avelsarbetet och inte en tävling! Ett 1:a pris innebar  ”Typisk och i huvudsak korrekt byggd hund med påtagliga förtjänster och vars exteriöra fel inte är mer framträdande än att den kan sägas vara ett mycket gott avelsarbete” medan det i de nya reglerna står ”CK kan tilldelas hund som erhållit Excellent. CK tilldelas en i alla avseenden typisk och korrekt byggd hund med så framträdande förtjänster och så oväsentliga fel, att den är ett utmärkt avelsresultat”. Här hittar du de nya utställningsreglerna som gäller fr o m 2012-01-01 där 1:a, 2:a pris osv ersatts med ”Excellent”, ”Very Good”, ”Good” bland annat. ”Excellent” kan sägas motsvara ett 1:a pris samt delvis även CK (certifikatkvalité), medan ”Very good” motsvarar den ”nedre” delen av ett 1:a pris samt delar av ett 2:a pris och ”Good” motsvarar ett 2:a till 3:e pris på motsvarande sätt.

För att ytterligare understryka att det är en arbetande hundras krävs det också att vizslan gått till pris (lägst 3:e pris) på jaktprov för att den ska få CERT och ett 1:a pris i öppen klass på jaktprov samt tre CERT för att den ska bli Svensk Utställningschampion. Enligt de nya bestämmelserna är det nu bara den bästa tiken och den bästa hanen som tilldelas CERT. Men för vizslan gäller att om den tilldelas CK i jaktklass så räcker det för att bli Svensk Utställningschampion under förutsättning att den har tre CK i jaktklass samt som tidigare ett 1:a pris i öppen klass på jaktprov.

Numera finns det relativt gott om olika utställningstitlar, förutom utställningschampionatet, som Svensk Vinnare (följt av årtal), Nordisk Vinnare (följt av årtal), Svensk Junior/Veteranvinnare (följt av årtal) osv och Världsutställningarna har också flera titlar. Det är ju ett sätt för arrangörerna av utställningarna att få fler anmälningar och förstås roligt för den ägare vars hund fått en titel som även skriv in i stamtavlan. Det gör att en hund kan samla på sig en lång radda titlar, vilket i och för sig kan vara imponerande, men det förutsätter också att ägaren har lagt ned en ansenlig summa tid och pengar på att åka runt och ställa ut sin hund, vilket många gör som en hobby bland många i hundvärlden. Jag menar nu inte att du inte ska åka och ställa ut din hund om det går bra och många tycker den är vacker. Det ska du förstås (det har jag också gjort!) , men att se det som en tillräcklig merit för t ex avel eller att utgå från att en hund med flera titlar är en bättre avelshund än en utan, är att lura sig själv. Fullt så enkelt är det inte och vizslan är dessutom en arbetande hund (se även under Avel på sidan om Rasen).

Om din hund inte fått så bra kritik eller pris som du hoppats på vid utställningen ska du komma ihåg följande:

  • Det är få hundar som är fullt utvecklade innan 2 (ofta 3) år. När man visar yngre hundar är det i första hand miljöträning och en social träning.  Många ger upp efter en eller två gånger, bara för att det inte gick så bra(=vann ej), alldeles i onödan och det bara för att hunden är ung och har för lite träning.

  • Du kan inte förvänta dig att få ett bra resultat om hunden inte är tränad och om den är ovan att ställas upp. Det räcker inte med att den kan stå still en stund. Tro mig, det handlar om träning. När jag för första gången var på Crufts i England i slutet på 80-talet så såg jag ca 50-60 vizslor som stod som ”statyer” – i princip oavsett ålder. Det var alltså fullt möjligt och jag åkte hem och tränade. Det är din hund som ska bedömas och det är din uppgift att visa den så bra du bara kan och det kräver träning. Visst är det roligare om det går bra men om jag gjort mitt bästa och hunden skött sig på bästa sätt så kan jag inte göra mer och kan känna mig nöjd med vår insats. Det fanns kanske andra hundar som domaren tyckte var bättre eller domaren föredrog en annan typ.

  • Domarna är också människor och rasstandarden tolkas inte exakt lika av var och en. Det finns också duktiga domare och lite mindre duktiga domare, även rutinen varierar. Domaren har alltså betydelse. Rasen är inte så vanlig och hur det än är så är det skillnad att ha 50 konkurrenter i samma ras jämfört med 6 eller ingen som kan hända i vår ras. För att verkligen ta reda på hur bra en vizsla är bör nog hunden, i öppen klass (över 2 års ålder), bedömas kanske 8-10 gånger av olika domare och med konkurrens från fler vizslor. Om hunden får CK (certifikatkvalité) exempelvis 8 av 10 gånger så är hunden av CK-kvalité, att jämföras med den hund som får CK 2 gånger av 10 och resten 1:a pris. Den senare hunden är alltså inte av lika bra kvalité exteriört sett som den föregående. Det här ska du komma ihåg både om hunden får ett 1:a pris eller blir BIR (Bäst i Rasen) vid ett enstaka tillfälle.

  • Till sist: ha kul, gör ditt bästa och lär dig mer om rasen! Glöm inte att en vizsla är så mycket mer än bara sitt yttre.